admin
313 Articles1 Comments

Đạo đức nghề nghiệp thám tử

Công ty Thám tử  VDT – Đạo đức nghề thám tử Khổng Tử từng nói: “ Nhà vua nếu cai trị đất nước bằng các luật lệ và kỷ cương được đảm bảo công bằng thông qua những hình phạt thì người dân sẽ ý thức trốn…