Văn phòng thám tử VDT thành lập đội bóng

Công ty thám tử VDT – Đội bóng thám tử VDT được thành lập với những thành viên đến từ các công ty, chi nhánh thuộc tập đoàn thám tử tư VDT ( Như thám tử hải phòng VDT, thám tử hà nội VDT, thám t…