Có giấy phép hoạt động
 


Đội ngũ quản lý

Rate this page

anh dlide na 300x300 - Đội ngũ quản lý

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THÁM TỬ VDT : ĐỖ NGỌC ANH

Thạc sĩ Luật

Chuyên viên Thừa Phát Lại

Luật sư ( Đoàn luật sư TP Hà Nội )

Thành viên sáng lập Công ty Thám Tử VDT


IMG 2763 300x300 - Đội ngũ quản lý

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC : PHẠM THỊ CHÂU LOAN

+ Cử nhân kế toán

+ Điều tra viên

+ Chuyên viên tư vấn tâm lý

+ Số năm kinh nghiệm : 07 năm


GIỚI THIỆU
VDT VỚI BÁO CHÍ
Câu chuyện thám tử

  0943682399