CHÍNH SÁCH BẢO MẬT.

1. Nguyên tắc.

Thám tử VDT phải độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan, không vì lợi ích vật chất, tinh thần hoặc bất kỳ áp lực nào khác để làm trái pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.
Thám tử VDT có nghĩa vụ bảo đảm chất lượng dịch vụ cung cấp thông tin cho khách hàng, tận tâm với công việc, phát huy năng lực, sử dụng kiến thức chuyên môn, các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của khách hàng  và đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

2. Cam kết bảo mật thông tin.

Thám tử VDT cam kết bảo mật toàn bộ thông tin về khách hàng, thông tin về đối tượng và lưu lượng thông tin trong quá trình thực hiện công việc mà thám tử điều tra thu thập được. 

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba về thông tin khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ, mọi vấn đề phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không thể thương luợng, một trong các bên có quyền yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật tại việt nam.