Đội ngũ quản lý

 


GIÁM ĐỐC CÔNG TY THÁM TỬ VDT : ĐỖ NGỌC ANH

            +  Thạc sĩ Luật

          + Chuyên viên Thừa Phát Lại

          + Luật sư ( Đoàn luật sư TP Hà Nội )

          + Thành viên sáng lập Công ty Thám Tử VDT

 


 

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC : PHẠM THỊ CHÂU LOAN

          + Cử nhân kế toán

          + Điều tra viên

          + Chuyên viên tư vấn tâm lý

          + Số năm kinh nghiệm : 07 năm

 

 


 

TRƯỞNG CHI NHÁNH  : HOÀNG PHƯƠNG ĐÔNG

          + Cử nhân luật

          + Nguyên cán bộ tư pháp UBND Huyện Thạch Thành – TP Thanh Hóa

  •