QUY TRÌNH HỦY DỊCH VỤ.

Việc khách hàng hủy dịch vụ khi đã ký kết hợp đồng đối với  CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THÔNG TIN VIỆT NAM phải được gửi bằng văn bản đến trực tiếp trụ sở công ty ( nêu rõ nguyên nhân, lý do … )

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP THÔNG TIN VIỆT NAM  không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ do nguyên nhân yếu tố lỗi xuất phát từ phía khách hàng.

KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, mọi vấn đề phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không thể thương luợng, một trong các bên có quyền yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật tại việt nam.